Liczba modeli butów na naszym rynku

Każdy z nas ma olbrzymie możliwości kupowania rozmaitych dóbr. W trak cie ostatnich 23 lat Polska rozwinęła się pod względem ekonomicznym na niespotykaną dotąd skalę. Oczywiście, można krytykować wiele rzeczy, a ostanie lata pokazują dobitnie, że nie jesteśmy odporni na różne fluktuacje gospodarcze. Nie zmienia to jednak faktu, że nasz kraj dokonał ogromnego skoku, dzięki […]

See More